הרב קניבסקי - תרומה לבית התבשיל

ארוחה חמה
לילד רעב

36 ₪

סעודות שבת לילד רעב

96 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

252 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪

סעודת עניים

360 ₪